Kontaktinformasjon

 • E-post: kb@klco.no
 • Mob: +47 97 65 08 42
 • Telefon arbeid: +47 23 35 88 20

Utdanning

 • Mastergrad i rettsvitenskap ved Universitetet i Oslo, 2016
 • Delstudier, The University of Sheffield, 2015

Arbeidserfaring

 • *Fast ansatt advokat/ advokatfullmektig med egen advokatbevilling underlagt ansvarlig partner sikkerhetsstillelse i Kogstad Lunde & Co, 2021
 • Advokatbevilling: 2021
 • Advokatfullmektig, Kogstad Lunde & Co, 2019-2021
 • Advokatfullmektig, Protector Forsikring ASA, 2017-2019
 • Saksbehandler, Protector Forsikring ASA, 2015-2016
 • Saksbehandler, Van Ameyde Norge AS, 2013-2015

Kompetanseområder

 • Personskadeerstatning
 • Forsikringsrett
 • Erstatningsrett
 • Kontraktsrett
 • Bilansvar
 • Familie- og arverett
 • Eierskifte
 • Språk: Engelsk

Medlemskap

 • Den norske advokatforening