Kontaktinformasjon

 • E-post: lo@klco.no
 • Mobil: +47 99 36 55 89
 • Telefon arbeid: +47 23 35 88 12

Utdanning

 • Cand. jur., Universitetet i Oslo, 1999

Arbeidserfaring

 • Advokat Kogstad Lunde & Co fra 2022
 • Advokat Unneland AS, 2009 – 2022
 • Advokatbevilling, 2009
 • Advokatfullmektig Unneland AS, 2007 – 2009
 • Konsulent skadeoppgjør Gjensidige Forsikring, 2005 – 2007
 • Rådgiver Drammen trygdekontor, 2000 - 2005

Kompetanseområder

 • Personskadeerstatning
 • Erstatningsrett
 • Trygderett
 • Pasientskaderett
 • Prosedyre
 • Forhandlinger
 • Språk: Engelsk

Medlemskap

 • Den Norske Advokatforening