Kontaktinformasjon

• E-post: st@klco.no
• Mob: +47 90 91 68 44
• Telefon arbeid: +47 22 35 88 18

Utdanning

• Master i rettsvitenskap, Universitetet i Oslo 2007
• Videreutdanning etterforskning, Politihøyskolen 2018

Arbeidserfaring

• Ansatt advokat Kogstad Lunde & co, 2020-
• Politiadvokat/politiadvokat 2 Oslo politidistrikt, 2015-2020
• Politiadvokat Asker og Bærum politidistrikt, 2014-2015
• Advokatbevilling, 2014
• Politifullmektig/politiadvokat Haugaland & Sunnhordaland politidistrikt, 2012-2014
• Rådgiver Forbrukerrådet, 2008 - 2012
• Juridisk konsulent i Imatis AS, 2007

Kompetanseområder

• Strafferett
• Erstatningsrett
• Forsikringsrett
• Kjøpsrett
• Familie- og arverett
• Kontrakts- og avtalerett
• Prosedyre og tvisteløsning

Medlemskap

• Den norske Advokatforening