Kontaktinformasjon

• E-post: aw@klco.no
• Mob: +47 986 90 671
• Telefon arbeid: +47 23 35 88 22

Utdanning

• Jur. Kand,/ Master of laws, Lunds universitet, Sverige, 2012

Arbeidserfaring

• Ansatt advokat Kogstad Lunde & co, 2021 -
• Advokat, Insr. Insurance Group ASA, 2020

• Advokat, Fremtind Forsikring AS, 2019 – 2020
• Advokatbevilling 2019
• Advokatfullmektig, Sparebank 1 Forsikring AS, 2015 – 2019
• Operations associate, Genworth Financial, 2012 - 2015

Kompetanseområder

• Erstatningsrett
• Forsikringsrett
• Kjøpsrett
• Kontrakts- og avtalerett
• Regulatorisk
• Compliance
•. GDPR
•. Språk: Norsk, svensk og engelsk

Medlemskap

• Den norske Advokatforening