Kontaktinformasjon

 • E-post: cb@klco.no
 • Mobil: +47 40 87 28 40
 • Telefon arbeid: +47 23 35 88 19

Utdanning

 • Møterett for Høyesterett, 1997
 • Cand. jur., Universitetet i Oslo, 1983

Arbeidserfaring

 • Partner i KLCO fra 2008
 • Egen advokatpraksis fra 2004
 • Varaformann i Finansklagenemnda 2000-2006
 • Tingrettsdommer i Oslo tingrett 2000-2004
 • Advokat og fagdirektør i Storebrand og If 1989-2000
 • Medlem i Finansklagenemnda 1991-1995
 • Advokat i Advokatfirmaet Arntzen Underland & Co 1986-1989
 • Dommerfullmektig 1984-1986
 • Konsulent i Skattedirektoratet 1983-1984
 • Advokatbevilling: 1986
 • Undervisning ved Handelshøyskolen BI
 • Undervisning ved juridisk fakultet, Universitetet i Oslo
 • Sensor i forsikringsrett ved juridisk fakultet, Universitetet i Oslo
 • Veileder Masteroppgaver ved juridisk fakultet, Universitetet i Oslo

Kompetanseområder

 • Forsikringsrett
 • Erstatningsrett
 • Profesjonsansvar
 • Produktansvar
 • Personskadeerstatning
 • Forsikringsvirksomhet
 • Forsikringsformidling
 • Kontraktsrett
 • Anbudsrett
 • Arbeidsrett
 • Prosedyre og voldgift
 • Språk: Engelsk

Publikasjoner

 • Medforfatter av Forsikringsavtaleloven med kommentarer

Medlemskap

 • Den Norske Advokatforening
 • Styreleder i Norsk Forsikringsjuridisk Forening