Kontaktinformasjon

Utdanning

 • Cand. jur., Universitetet i Oslo, 1978
 • Sertifisert advokatmekler, 2002
 • Sertifisert voldgiftsdommer, 2006
 • Oppnevnt rettsmekler, 2009

Arbeidserfaring

 • Egen advokatpraksis fra 1989
 • Advokat i Sparebank 1
 • Advokat i Gjensidige Forsikring
 • Dommerfullmektig/konstituert sorenskriver ved Namdal sorenskriverembete
 • Førstekonsulent i Landbruksdepartementet
 • Advokatbevilling: 1984

Kompetanseområder

 • Erstatningsrett
 • Forsikringsrett
 • Profesjonsansvar
 • Produktansvar
 • Privatmannsansvar
 • Personskadeerstatning
 • Personforsikring
 • Prosedyre og voldgift
 • Forhandlinger
 • Generell rådgivning
 • Mekling
 • Styrearbeid / Utvalgsarbeid
 • Revisjoner
 • Undervisning / Foredragsvirksomhet
 • Språk: Engelsk

Medlemskap

 • Den Norske Advokatforening
 • Advokatforeningens lovutvalg for Erstatningsrett
 • Forsikringsjuridisk forening
 • International Bar Association (IBA)
 • International Association of Special Investigation Units (IASIU)
 • International Association of Defence Counsel (IADC)
 • IBA Negligence and Damages Commitee