Kontaktinformasjon

 • E-post: ef@klco.no
 • Mobil: +47 91 57 56 89
 • Telefon arbeid: +47 23 35 88 06

Utdanning

 • Cand. jur., Universitetet i Oslo, 1998
 • Diverse forsikringsfag, Forsikringsakademiet/BI, 1989 - 1994
 • Diverse økonomiske fag, BI, 1986 -1987

Arbeidserfaring

 • Partner i Kogstad Lunde & Co fra 2012
 • Advokat hos Kogstad Lunde & Co, 2010 - 2012
 • Juridisk fagsjef i Tryg Forsikring, personskadeavdelingen, 2008 - 2010
 • Advokat i Tryg Forsikring, personskadeavdelingen, 2007 - 2008
 • Advokat i egen advokatvirksomhet, 2001 - 2007
 • Advokatbevilling: 2001
 • Advokatfullmektig hos advokatfirma Rivrud, 1999 - 2001
 • Skadeoppgjørskonsulent/saksbehandler i forsikring, 1986 - 1998

Kompetanseområder

 • Personskadeerstatning, alle bransjer
 • Profesjonsansvar
 • Generell forsikringsrett
 • Erstatningsrett
 • Pasientskaderett
 • Personopplysninger og personvern
 • Forsikringsvirksomhet, konsesjon m.m.
 • Faste eiendoms rettsforhold
 • Arv, familie og skifte
 • Kontrakts- og avtalerett
 • Prosedyre og voldgift
 • Forhandlinger
 • Språk: Engelsk

Medlemskap

 • Den Norske Advokatforening
 • Forsikringsjuridisk forening