Kontaktinformasjon

 • E-post: ja@klco.no
 • Mobil: +47 93 40 30 72
 • Telefon arbeid: +47 23 35 88 24

Utdanning

 • Møterett for Høyesterett, 2007
 • Cand. jur., Universitetet i Oslo, 1993

Arbeidserfaring

 • Partner i Kogstad Lunde & Co fra 2012
 • Advokat If, forsikringsjuridisk avdeling 2000 – 2012
 • Advokat/advokatfullmektig, Storebrand personskadeavdelingen, 1996 – 2000
 • Advokatbevilling: 1997
 • Advokatfullmektig, Norsk Pasientskadeerstatning, 1993 - 1996

Kompetanseområder

 • Personskadeerstatning, alle bransjer
 • Profesjonsansvar
 • Spedisjon og transport
 • Entreprise
 • Sjørett
 • Generell forsikringsrett
 • Forsikringsvirksomhet
 • Erstatningsrett
 • Prosedyre og voldgift
 • Forhandlinger
 • Språk: Engelsk

Medlemskap

 • Den Norske Advokatforening
 • Forsikringsjuridisk forening