Kontaktinformasjon

  • E-post: jf@klco.no
  • Mobil: +47 40 05 92 75
  • Telefon arbeid: +47 23 35 88 09

Utdanning

  • Bachelorgrad i Digital medieproduksjon, Høgskolen i Østfold, 2014

Arbeidserfaring

  • IT- og markedskoordinator Kogstad Lunde & Co fra 2018
  • Kontormedarbeider, Regjeringsadvokaten, 2016-2017
  • Veileder, Nav kontaktsenter Sarpsborg, 2015-2016

Kompetanseområder

  • IT
  • Administrasjon
  • Språk: Engelsk