Kontaktinformasjon

 • E-post: ks@klco.no
 • Mobil: +47 97 73 09 49
 • Telefon arbeid: +47 23 35 88 21

Utdanning

 • Master i rettsvitenskap, Universitetet i Oslo, 2013
 • Delstudier, University of Western Australia, 2013

Arbeidserfaring

 • Partner i Kogstad Lunde & Co fra 2021
 • Fast advokat i Kogstad Lunde & co, 2015-2020
 • Advokatbevilling: 2015
 • Advokatfullmektig i Kogstad Lunde & Co, 2013 - 2015
 • Juridisk saksbehandler i AIG, Commercial Claims, 2009 – 2013

Kompetanseområder

 • Forsikringsrett
 • Forsikringsformidling
 • Erstatningsrett
 • Profesjonsansvar
 • Fast Eiendom
 • Kontrakts- og avtalerett
 • Arbeidsrett
 • Arv- og familierett
 • Prosedyre og tvisteløsning
 • Språk: Engelsk

Medlemskap

 • Den norske Advokatforening
 • Den norske Forsikringsforening