Kontaktinformasjon

 • E-post: pkl@klco.no
 • Mobil: +47 954 66 009
 • Telefon arbeid: +47 23 35 88 07

Utdanning

 • Cand. jur., Universitetet i Oslo, 2008

Arbeidserfaring

 • Partner i Kogstad Lunde & Co fra 2024
 • Senioradvokat, Kogstad Lunde & Co, 2022 -2023
 • Dommerfullmektig i Haugaland og Sunnhordland tingrett, 2020-2022
 • Advokat i Kogstad Lunde & Co, 2014 - 2020
 • Advokatbevilling: 2014
 • Advokatfullmektig i Aurlien Vordahl & Co Advokatfirma, 2012 – 2014
 • Deal Manager i Oracle, 2012
 • Oppgjørskonsulent i Gjensidige Forsikring, 2010 – 2012
 • Førstekonsulent i NAV Forvaltning Oslo, 2008 - 2010

Kompetanseområder

 • Personskadeerstatning, alle bransjer
 • Generell forsikringsrett
 • Erstatningsrett
 • Trygderett
 • Prosedyre og voldgift
 • Forhandlinger
 • Kontraktsrett
 • Arv- og familierett
 • Fast eiendoms rettsforhold
 • Arbeidsrett
 • Strafferett / bistandsadvokat
 • Barnevern
 • Språk: Engelsk

Medlemskap

 • Den Norske Advokatforening
 • Forsikringsjuridisk forening