Kontaktinfo

 • E-post: pj@klco.no
 • Telefon arbeid: +47 23 35 88 22

Utdanning

 • Cand. Jur., 1975

Arbeidserfaring

 • *Fast ansatt advokat/ advokatfullmektig med egen advokatbevilling underlagt ansvarlig partner sikkerhetsstillelse i Kogstad Lunde & Co, 2014
 • Advokat juridisk avdeling, If Skadeforsikring 2002-2014
 • Advokat forsikringsjuridisk avdeling i Storebrand 1997-2001
 • Advokatfullmektig og fast advokat, Advokatfirma Ness & Co, 1990-1997
 • Konsulent, førstekonsulent og kontorsjef, Rikstrygdeverket, 1975 -1990

Kompetanseområder

 • Personskadeerstatning, alle bransjer
 • Forsikringsrett
 • Trygderett
 • Prosedyre

Medlemskap

 • Forsikringsjuridisk forening