Kontaktinformasjon

 • E-post: tm@klco.no
 • Mobil: +47 90 97 34 74
 • Telefon arbeid: +47 23 35 88 25

Utdanning

 • Møterett for Høyesterett, 2015
 • Cand. jur., Universitetet i Oslo, 1999

Arbeidserfaring

 • Partner i Kogstad Lunde & Co fra 2008
 • Skadesjef i Tryg Forsikring, personskadeavdelingen 2006 – 2008
 • Juridisk fagsjef i Tryg Forsikring, personskadeavdelingen, 2002 – 2008
 • Advokat i Tryg Forsikring, personskadeavdelingen, 2001 – 2002
 • Advokatbevilling: 2001
 • Advokatfullmektig i Tryg Forsikring, personskadeavdelingen, 1999 - 2001

Kompetanseområder

 • Personskadeerstatning, alle bransjer
 • Profesjonsansvar
 • Ansvar for offentlige tjenester
 • Luftrett
 • Sjøforsikring
 • Energiforsikring
 • Generell forsikringsrett
 • Erstatningsrett
 • Prosedyre og voldgift
 • Forhandlinger
 • Granskning
 • Språk: Engelsk

Medlemskap

 • Den Norske Advokatforening
 • Forsikringsjuridisk forening