Kontaktinformasjon

 • E-post: tl@klco.no
 • Mobil: +47 98 64 15 88
 • Telefon arbeid: +47 23 35 88 23

Utdanning

 • Cand. jur., Universitetet i Oslo, 2000

Arbeidserfaring

 • Senioradvokat, 2021
 • Fast advokat i Kogstad Lunde & co, 2008-2020
 • Advokat, IF Skadeforsikring
 • Advokatbevilling: 2007
 • Advokatfullmektig IF Skadeforsikring
 • Seniorkonsulent personskade, If Skadeforsikring

Kompetanseområder

 • Forsikringsrett
 • Erstatningsrett
 • Pasientskaderett
 • Personskadeerstatning
 • Yrkesskade/yrkessykdom
 • Trygderett
 • Familie- og arverett
 • Prosedyre
 • Forhandlinger
 • Språk: Engelsk

Medlemskap

 • Den Norske Advokatforening