Kontaktinformasjon

 • E-post: tma@klco.no
 • Mobil: +47 906 74 702
 • Telefon arbeid: +47 23 35 88 27

Utdanning

 • Cand. Jur., Universitetet i Bergen, 2001

Arbeidserfaring

 • Senioradvokat, 2021
 • Fast advokat i Kogstad Lunde & Co, 2010-2020
 • Seniorrådgiver/advokat i Pasientskadenemnda, 2006-2010
 • Advokatbevilling: 2009
 • Rådgiver i Utlendingsnemnda, 2002-2006
 • Vernepliktig jurist hos Krigsadvokatene for Sør-Norge, 2001-2002

Kompetanseområder

 • Erstatningsrett
 • Forsikringsrett
 • Personskadeerstatning
 • Profesjonsansvar
 • Forvaltningsrett
 • Trygderett
 • Familie- og arverett
 • Kontraktsrett
 • Forhandlinger
 • Prosedyre
 • Forsikringsvirksomhet
 • Forsikringsformidling
 • Språk: Engelsk

Medlemskap

 • Den Norske Advokatforening
 • Norsk Forsikringsjuridisk forening