Kontaktinformasjon

 • E-post: twl@klco.no
 • Mobil: +47 99 29 06 76
 • Telefon arbeid: +47 23 35 88 10

Utdanning

 • Juridisk embetseksamen, Universitetet i Oslo

Arbeidserfaring

 • Seniorpartner i Advokatfirma Kogstad Lunde & Co DA
 • Oppnevnt advokatmekler for Borgarting lagmannsrett
 • Egen advokatvirksomhet fra 1995
 • Advokat i Vesta Forsikring AS
 • Advokatbevilling: 1991
 • Advokatfullmektig hos Hans-Arnt Skjølberg, Skadeforsikringsselskapet Vesta AS
 • Faglig leder i Tema Næringsmegling AS
 • Juridisk rådgiver i Team Management AS
 • Fullmektig Oslo namsrett / Oslo byfogdembete

Kompetanseområder

 • Forsikringsrett
 • Erstatningsrett
 • Kontrakts- og avtalerett
 • Arbeidsrett
 • Selskapsrett
 • Fast eiendom
 • Bygge- og entrepriserett
 • Boligrett
 • Prosedyre
 • Voldgift
 • Rettsmekling
 • Forhandlinger
 • Styrearbeid
 • Profesjonsansvar
 • Produktansvar
 • Personskadeerstatning
 • Transportrett
 • Språk: Engelsk

Medlemskap

 • Den Norske Advokatforening
 • Medlem av lovutvalget for erstatningsrett
 • Forsikringsjuridisk forening
 • Norsk Forening for Bygge- og Entrepriserett
 • International Bar Association, IBA
 • ICC Commercial Crime Services
 • International Association of Special Investigation Units, IASIU
 • International association of Auto Theft Investigators, IAATI