Advokat Trond S. Paulsen er i kontorfellesskap med advokatfirma Kogstad Lunde & Co.

Kontaktinformasjon

 • E-post: trpaul@online.no
 • Mobil: +47 90 92 76 27
 • Telefon arbeid: +47 22 41 84 48
 • Adresse: Fr Nansens pl 9, 0160 Oslo

Utdanning

 • Møterett for Høyesterett 2012
 • Cand. jur., UiO, 1982
 • NATO Defense College, Roma, 1987-1988
 • CAAP, IAE, Université de Nice, 1970 (Fransk statsstipendiat 1969-1970)
 • Magister i statsvitenskap, UiO 1968

Arbeidserfaring

 • Prosederyre-erfaring fra Europadomstolen (Luxemburg)
 • Eget advokatfirma i kontorfellesskap med KLCO fra 2002
 • Leder av Regjeringens: ”Eierskapsutvalget for fiskefartøyer”, (NOU 2002:13).
 • Advokatfirmaet Heggemsnes & Paulsen 1991-2002
 • Advokatfullmektig Vislie, Ødegård & Kolrud 1989-1991
 • Ekspedisjonssjef Fiskeridepartementet 1983-1989
 • Dommerfullmektig Tønsberg byrett 1982-1983
 • Delegat til FNs havrettskonferanser, New York, Geneve 1976,1977,1978
 • Underdirektør, byråsjef, førstekonsulent Fiskeridepartementet 1970-1982
 • Førstekonsulent Statens Rasjonaliseringsdirektorat 1969

Kompetanseområder

 • Forvaltningsrett
 • Internasjonal handelsrett
 • Internasjonal privatrett
 • EØS/EU-rett
 • Fiskeri- og sjørett
 • Kontraktsrett
 • Arbeidsrett
 • Erstatningsrett
 • Prosedyre
 • Språk: Engelsk og fransk

Publikasjoner

 • Arrest,utlegg og begjæring om tvangssalg av utenlandsk fartøy. Om uteglemt internasjonal konvensjon, manglende verneting og annet som kan gå galt (sammen med advokat lngrid Finne Reenskaug), Tidsskrift for Forretningsjuss 1/2015 og Gyldendal Rettsdata
 • The Compendium of Foreign Trade Remedy Laws,(kapitlet om Norge), utgitt av American Bar Association 1998
 • EF og dumping – regelverk og praksis (NHOs Europaserie nr.5/1990)

Medlemskap

 • Den Norske Advokatforening
 • Den Norske Sjørettsforening