Traineeopphold

Vi tilbyr både fast deltidsstilling og kortere traineeopphold for jusstudenter. Søkere må ha fullført andre avdeling, være faglig sterke og nysgjerrige.

Et typisk traineeopphold vil være på 5 uker. Da jobber du mellom 20 og 37,5 t/uke, tilpasset forelesingene dine. Som trainee hjelper du blant annet til med rettskildesøk, skriving av betenkninger og notater. Du får delta i klientmøter, og alle traineer får tilbud om å følge en hovedforhandling enten under traineeoppholdet eller i etterkant av dette. Alle som har vært trainee hos oss, får gratis digital tilgang til alle foredragene vi holder i vår faglige tapas, herunder alle foredragene som ligger i vår rikholdige og digitale forelesningskatalog. Du beholder den gratis tilgangen ut studiene.

Som trainee har du to faddere; én partner og én ansatt advokat eller advokatfullmektig.

Vi tar fortløpende imot skriftlige søknader til advokat@klco.no. Beskriv hvorfor du har lyst til å jobbe hos oss og hva dine private og faglige interesser er. Legg ved CV og karakterutskrift.

Skriveplass

Dersom du skal skrive masteroppgave om et forsikrings- eller erstatningsrettslig emne, kan du søke om skriveplass hos oss. I tillegg til plassen får du både et godt arbeidsmiljø, hyggelige kollegaer og faglig bistand. Det er lurt å søke om skriveplass i god tid. Send søknad der du forteller oss om deg selv og oppgavens tema, samt CV og karakterutskrift til advokat@klco.no.

Veileder for masteroppgaver

Flere av våre partnere er veiledere for studenter som skriver masteroppgaver innenfor erstatnings- og forsikringsrettslige emner. Vi kan også hjelpe deg med innspill til aktuelle temaer. Ta kontakt på advokat@klco.no om du ønsker å snakke med oss om dette.Å være advokatfullmektig/trainee hos Kogstad Lunde & Co

Sebastian Søyland
Trainee

Jeg var trainee hos Kogstad Lunde & Co høsten 2023.
Som trainee har jeg fått bidra i hele spennet mellom praktiske oppgaver og arbeid med prinsipiell juss i store saker. Når det (sjokkerende nok) har vist seg at jeg ikke er ferdig utlært etter noen år på juridisk fakultet, har jeg fått utmerket veiledning.
Kogstad Lunde & Co har i en årrekke levert gode resultater i sakene sine, og blitt topprangert på sitt felt i Legal 500. Menneskene her brenner for erstatnings- og forsikringsrett, og for å levere gode resultater for sine klienter. I kontorlokalene har samtlige åpner dører, og trafikken inn og ut av hverandres kontorer er stor. Advokatene hjelper hverandre for å hjelpe klientene. Samtidig er skuldrene lave, og latteren sitter alltid løst. Å få være trainee i et slikt miljø gir deg selvtillit til å prøve deg fram, og fadderne dine i firmaet legger også til rette for at du skal gjøre akkurat det. Det er lærerikt og morsomt, og jeg anbefaler mine medstudenter å søke!

Nicolai Dammyr
Advokat

Hos Kogstad Lunde får du utvikle deg både som menneske og advokat i et advokatfirma som setter klientens interesser høyt. Samtidig får du tidlig et selvstendig ansvar for sakenes fremdrift og utførelse. De har en åpen dør-policy og mer erfarne advokater er genuint interesserte i, og pådrivere for, din utvikling.


Kristine Bjerke
Advokat

Som fullmektig i advokatfirma Kogstad Lunde & Co fikk jeg fra første stund en egen portefølje som jeg selv styrer, men med veiledning fra ansvarlig advokat. Jeg opplever på denne måten å få eierskap til sakene, som gjør at jeg strekker meg ekstra langt for å finne frem til gode løsninger. For firmaet er det en selvfølge at fullmektigen fører egne saker i retten, slik at man får den prosedyreerfaringen man trenger. Jeg har også etter eget ønske fått holde flere foredrag/webinarer, dette har gjort at jeg har blitt svært trygg og komfortabel med å snakke faglig for forsamlinger. Selv om arbeidet i svært stor grad er selvstendig er dørene alltid åpne hos advokatene og partnere i firmaet. Rollen som fullmektig oppleves som en særlig prioritert stilling på den måten at man alltid får raske tilbakemeldinger, grundig veiledning og oppfølging/opplæring ved behov. Jeg stortrives som fullmektig i Kogstad Lunde og opplever at min faglige utvikling har vært svært stor.