Heldagsseminaret omhandler et utvalg av temaer innen personforsikring. Blant annet: Avslag på tegning av forsikring (FAL § 12-12) – Brudd på opplysningsplikt ved tegning, særlig om avkortningsgraden (FAL § 13-2 tredje ledd) – Ansvarsbegrensning på grunn av forsikredes helsetilstand (FAL § 13-5) – Meldefrist i ulykkes- og sykeforsikring (FAL § 18-5 første ledd) – Semiobjektive helseklausuler (FAL § 19-10) – Meldinger fra eller til medlemmer av kollektiv forsikring (FAL § 19-9) – Bruk av elektronisk kommunikasjon (FAL § 20-3).

Forelesere: Advokatene Claus Krag Brynildsen, Jan Aubert og Erik Fjeldstad, KLCO.
Målgruppe: Alle som arbeider innen personforsikring, saksbehandlere, jurister og advokater
Pris: kr 2.950,-

Meld deg på her


Generelle opplysninger:
Kursene avholdes i lokalene til Advokatfirma Kogstad Lunde & Co, Fridtjof Nansensplass 9, Oslo (rett ved Oslo Rådhus). Alternativt kan vi holde foredraget hos kunden. Ta kontakt for avtale om pris.

Kursdeltakerne får tilgang til power-point-presentasjonene på vår hjemmeside etter foredragene. Notatpapir legges frem. Kursbevis vil i etterkant av kurset bli utstedt til deltakerne til bruk for registrering av etterutdanning

Se forøvrig våre betingelser for kurs