GDPR og personvern

Torsdag 05.12.2019 - Kl. 14-16

Tema: Databehandleravtaler og Plikten til å informere den registrerte ved innhenting av opplysninger fra andre

Foredraget behandler to sentrale problemstillinger innenfor personvernreglene. Del 1 omhandler kravet til databehandleravtaler jf. GDPR artikkel 28. Når må det inngås databehandleravtaler, og når er det ikke påkrevet. Del 2 omhandler plikten til å informere den registrerte ved innhenting av opplysninger om vedkommende fra andre, jf. GDPR artikkel 14 og unntaksbestemmelsen i personopplysningslovens § 16. Hvor langt rekker egentlig unntakene i § 16 ? Hva hvis utredning av forsikringssvindel fjerner mistanken, gjelder fortsatt unntaket for forebygging, etterforskning, avsløring og rettslig forfølgning av straffbare handlinger?. Hva er opplysninger som utelukkende finnes i tekst utarbeidet for intern saksforberedelse? Dette og flere andre spennede problemstillinger blir behandlet i foredraget.

Foredragsholder er Advokat Roy Johansen fra Frende Forsikring. Roy Johansen er forfatter til en rykende fersk håndbok i "Behandling av kundeopplysninger i forsikring". Håndboken gir en grundig og integrert fremstilling både av sentrale regler i GDPR og reglene om taushetsplikt i forsikring. Begge deler må beherskes ved behandling av kundeopplysninger i forsikring. Alle som deltar på kurset får et eksemplar av boken inkludert i kursavgiften.

Foreleser: Advokat Roy Johansen, Frende Forsikring
Målgruppe: Skadesaksbehandler, utredere og alle som arbeider med personvern og compliance i forsikringsforetak og forsikringsmeglerforetak, ledere saksbehandlere, jurister og advokater
Pris: kr 1.500,- (Inkludert håndbok i "Behandling av kundeopplysninger i forsikring")

Klikk her for påmelding.

Generelle opplysninger:
Kursene avholdes i lokalene til Advokatfirma Kogstad Lunde & Co, Fridtjof Nansensplass 9, Oslo (rett ved Oslo Rådhus). Alternativt kan vi holde foredraget hos kunden. Ta kontakt for avtale om pris.

Kursdeltakerne får tilgang til power-point-presentasjonene på vår hjemmeside etter foredragene. Notatpapir legges frem. Kursbevis vil i etterkant av kurset bli utstedt til deltakerne til bruk for registrering av etterutdanning

Se forøvrig våre betingelser for kurs