GDPR og personvern

Torsdag 05.12.2019 - Kl. 14-16

Alle som behandler personopplysninger må ha et behandlingsgrunnlag i forordningens artikkel 6. For behandling av sensitive personopplysninger må man i tillegg ha et rettslig grunnlag i forordningens artikkel 9. Foredraget gir en grundig gjennomgang av de ulike behandlingsgrunnlag som følger av henholdsvis artikkel 6 og 9. Hvor langt rekker artikkel 6 nr. 1 bokstav b (Behandling som er nødvendig for å oppfylle en avtale), og når skal man egentlig basere behandlingen på et samtykke. Dette og mange andre problemstillinger ved behandlingens lovlighet er tema for foredraget.

Foreleser: Advokat Erik Fjeldstad, KLCO
Målgruppe: Alle som arbeider med personvern og compliance i forsikringsforetak og forsikringsmeglerforetak, ledere saksbehandlere, jurister og advokater
Pris: kr 1.500,-

Klikk her for påmelding.

Generelle opplysninger:
Kursene avholdes i lokalene til Advokatfirma Kogstad Lunde & Co, Fridtjof Nansensplass 9, Oslo (rett ved Oslo Rådhus). Alternativt kan vi holde foredraget hos kunden. Ta kontakt for avtale om pris.

Kursdeltakerne får tilgang til power-point-presentasjonene på vår hjemmeside etter foredragene. Notatpapir legges frem. Kursbevis vil i etterkant av kurset bli utstedt til deltakerne til bruk for registrering av etterutdanning

Se forøvrig våre betingelser for kurs