Gjenopptak av personskadeoppgjør

Tirsdag 10.09.2019 - kl. 14-16

Forsikringsselskapene har de senere år mottatt stadig flere henvendelser om gjenopptak av saker som er avsluttet. Flere saker har endt med behandling i domstolene, enkelte saker helt opp til avgjørelse i Høyesterett, senest HR-2019-1153. Kurset fokuserer på betingelsene for gjenopptak i personskaderetten. Nyere utvalgt rettspraksis vil bli grundig gjennomgått.

Foreleser: Advokat Jan Aubert, KLCO
Målgruppe: Alle som jobber med personforsikring
Pris: kr 1.500,-

Klikk her for påmelding.

Generelle opplysninger:
Kursene avholdes i lokalene til Advokatfirma Kogstad Lunde & Co, Fridtjof Nansensplass 9, Oslo (rett ved Oslo Rådhus). Alternativt kan vi holde foredraget hos kunden. Ta kontakt for avtale om pris.

Kursdeltakerne får tilgang til power-point-presentasjonene på vår hjemmeside etter foredragene. Notatpapir legges frem. Kursbevis vil i etterkant av kurset bli utstedt til deltakerne til bruk for registrering av etterutdanning

Se forøvrig våre betingelser for kurs