Regress jf. BAL § 12, 1. ledd bokstav a - Grov uaktsomhet

Torsdag 15.09.2016 - kl. 13 - 15

Tema for foredraget er regress mot eier, fører eller passasjer der disse har har utvist grov uaktsomhet jf. bilansvarslova (BAL) § 12, 1. ledd bokstav a. Forelesningen gjennomgår kravet til grov uaktsomhet og hvordan rettsregelen praktiseres av domstolene og forsikringsselskapene. Kurset omhandler også de rettslige rammer/ begrensninger som eventuelt følger av forsikringsavtalelovens (FAL) bestemmelser og regelen om lemping jf. skadeserstatningslovens (SKL) § 5-2. Dette er et interessant og praktisk foredrag for alle som arbeider med regress og bilansvar.

Foreleser: Advokat Tor Morten Austerheim, KLCO.
Målgruppe: Alle som arbeider med personskadeoppgjør, saksbehandlere, jurister og advokater
Pris: kr 1.500,-

Påmelding skjer til Margrete Kristiansen. For påmelding trykk --> her


Generelle opplysninger:
Kursene avholdes i lokalene til Advokatfirma Kogstad Lunde & Co, Fridtjof Nansensplass 9, Oslo (rett ved Oslo Rådhus). Alternativt kan vi holde foredraget hos kunden. Ta kontakt for avtale om pris.

Kursdeltakerne får tilgang til power-point-presentasjonen på vår hjemmeside etter foredraget. Notatpapir legges frem til alle foredrag. Alle kurs søkes godkjent i Advokatforeningens obligatoriske etterutdanningsprogram. Kursbevis med navn på deltaker utstedes etter anmodning.

Se forøvrig våre betingelser for kurs