Erstatning for sjokk og «ikke-sjokk»

Onsdag 16.10.2019 - Kl. 09-12

I HR-2018-2080-A tilkjente Høyesterett erstatning til en mor for psykisk skade etter at sønnen døde. I dommen tar Høyesterett utgangspunkt i mer enn 30 år gamle «sjokk-dommer» og en tredjemannstapsvinkling. Det ble i dommen ikke vist til det omfattende domsmaterialet vi har om personskadeerstatning generelt og psykiske skadefølger spesielt de siste 30 år. I foredraget gjennomgår advokat (H) Terje Marthinsen både reglene om tredjemannstap, sjokkdommene og Høyesteretts dom, samt sammenholder denne med nyere dommer om fysiske og psykiske skadefølgers erstatningsrettslige vern. Foredraget passer for alle som arbeider med personskadeerstatningsrett.

Foreleser: Advokat Terje Marthinsen, KLCO
Målgruppe: Foredraget passer for alle som arbeider med personskadesaker
Pris: kr 1.800,-

Klikk her for påmelding.

Generelle opplysninger:
Kursene avholdes i lokalene til Advokatfirma Kogstad Lunde & Co, Fridtjof Nansensplass 9, Oslo (rett ved Oslo Rådhus). Alternativt kan vi holde foredraget hos kunden. Ta kontakt for avtale om pris.

Kursdeltakerne får tilgang til power-point-presentasjonene på vår hjemmeside etter foredragene. Notatpapir legges frem. Kursbevis vil i etterkant av kurset bli utstedt til deltakerne til bruk for registrering av etterutdanning

Se forøvrig våre betingelser for kurs