Inntektstap i næringsvirksomhet

Torsdag 19.09.2019 - Kl. 13-16

Foredraget gjennomgår faktiske og rettslige problemstillinger som gjør seg gjeldende ved fastsettelse av inntektstap der skadelidte er selvstendig næringsdrivende gjennom enkeltpersonforetak. Det gis også en teoretisk og praktisk «grunnplattform» for tapsvurderingen, herunder grensen mellom næringsinntekt og andre inntektskilder, fremgangsmåte for vurdering av resultatregnskap og saldobalanse. Det vil bli satt av tid til praktisk oppgaveløsning og gjennomgang.

Foreleser: Advokat Erik Fjeldstad, KLCO.
Målgruppe: Alle som arbeider med personskadeoppgjør, saksbehandlere, jurister og advokater.
Pris: kr 1.800,-

Klikk her for påmelding.

Generelle opplysninger:
Kursene avholdes i lokalene til Advokatfirma Kogstad Lunde & Co, Fridtjof Nansensplass 9, Oslo (rett ved Oslo Rådhus). Alternativt kan vi holde foredraget hos kunden. Ta kontakt for avtale om pris.

Kursdeltakerne får tilgang til power-point-presentasjonene på vår hjemmeside etter foredragene. Notatpapir legges frem. Kursbevis vil i etterkant av kurset bli utstedt til deltakerne til bruk for registrering av etterutdanning

Se forøvrig våre betingelser for kurs