Regresskrav fra utenlandske velferdsinstitusjoner - EFTA-domstolens uttalelse i sak E-11/16

Torsdag 24.08.2017 - kl. 14 - 16

Hvilke erstatningsrettslige regler gjelder når en utenlandsk velferdsinstitusjon («NAV» i et annet land) krever regress for utbetalinger til eget medlem etter personskade oppstått i Norge? I foredraget gis det først en oversikt over de relevante rettssystemene før vi går dypere inn i uttalelsen fra EFTA-domstolen (den er varslet å komme i juli) og konsekvensene av denne.

Foreleser: Advokatene Terje Marthinsen, KLCO.
Målgruppe: Alle som arbeider med personskadesaker, saksbehandlere, jurister og advokater
Pris: kr 1.500,-

Påmelding skjer til Margrete Kristiansen. For påmelding trykk --> her


Generelle opplysninger:
Kursene avholdes i lokalene til Advokatfirma Kogstad Lunde & Co, Fridtjof Nansensplass 9, Oslo (rett ved Oslo Rådhus). Alternativt kan vi holde foredraget hos kunden. Ta kontakt for avtale om pris.

Det serveres en enkel lunsj. Kursdeltakerne får tilgang til power-point-presentasjonen på vår hjemmeside etter foredraget. Notatpapir legges frem til alle foredrag. Alle kurs søkes godkjent i Advokatforeningens obligatoriske etterutdanningsprogram. Kursbevis med navn på deltaker utstedes etter anmodning.

Se forøvrig våre betingelser for kurs