Vi har nå gleden av å kunne tilby alle våre kunder et abonnement på faglig oppdatering innen forsikringsretten og erstatningsretten!

Abonnementet gjør at du kan velge mellom fysisk deltakelse i vår forelesningssal i Oslo, digital deltakelse på live streaming eller å se foredragene i opptak. Abonnementet gir deg også full og ubegrenset tilgang til alle foredragene som allerede er innspilt og ligger i vårt videoarkiv. Se det foredraget du vil, når du vil og hvor du vil. Vi legger til rette for at foredragene skal kunne godkjennes som etterutdanning i Advokatforeningens etterutdanningsprogram.

Prisen er som følger:

Opp til 15 personlige tilganger: kr 600/mnd/hode
Fra den 16. til den 25. personlige tilgangen: kr 500/mnd/hode
Fra den 26. til den 35. personlige tilgangen: kr 400/mnd/hode
Fra den 36. personlige tilgangen: kr 300/mnd/hode

Abonnementet tegnes for 6 måneder ad gangen og fornyes automatisk dersom det ikke sies opp.

Abonnementet omfatter ikke seminarer som arrangeres andre steder enn i våre lokaler, men alle abonnenter får kr 500 i avslag på kursavgiften på slike seminarer.

Ta kontakt med Terje Marthinsen – tm@klco.no eller 23 35 88 25 – for nærmere opplysninger eller inngåelse av avtale.


Videoforedragsarkiv per 14.09.20:

Personskade:
- Løsningsorientert saksbehandling av personskadesaker 2 t 14 min
- Skadelidtes tapsbegrensningsplikt 1 t 14 min
- Standardisert inntektstapserstatning til barn 42 min
- Endringer fra ICD-10 til ICD-11 i diagnostikk av traumerelaterte
psykiske lidelser 1 t 4 min
- Krav om erstatning for psykiske skadefølger, utfordringene ICD-11 vil gi 47 min
- Regress i yrkesskadesaker; når, mot hvem og hvordan? 48 min
- Fastsettelse av inntektstap for selvstendig næringsdrivende 1 t 34 min
- Utenlandske skadelidte som flytter hjem etter skade. Skadeoppgjør,
faktaavklaring og utmåling 1 t 0 min
- Skadeserstatningslovens § 3-7 42 min

Forsikringsrett:
- Svik ved tegning av personforsikring 37 min
- Grov uaktsomhet i ulykkesforsikring 42 min
- Bruk av elektronisk kommunikasjon, jf. FAL 20-3 38 min
- Periodisering av forsikringstilfellet 44 min
- Utjenlig forsøk i sviksaker - ulovlig interesse og hvitvasking. 1 t 20 min

Ansvar/regress:
- Regress – hva er det? Hovedregler og utgangspunkter 23 min
- Regress – forholdet mellom erstatning og forsikring 35 min
- Regress mot tjenesteyter med kontrollansvar 38 min
- Knock for knock-klausuler, ansvarsforsikring og yrkesskadeforsikring 47 min
- Foreldelse av regresskrav 44 min
- Utvalgte emner innen regress
- Yrkesskade og RTV-avgift 14 min
- Dobbeltforsikring og regress 13 min
- Regress fra og mot utlandet 25 min

Det lille avbrekket i hverdagen:
- Stretching for kontorkropper 12 min
- Quiz om forsikringsselskapene, fagdag 18.06.20 14 min