Vi har nå gleden av å kunne tilby alle våre kunder et abonnement på faglig oppdatering innen forsikringsretten og erstatningsretten!

Abonnementet gjør at du kan velge mellom fysisk deltakelse i vår forelesningssal i Oslo, digital deltakelse på live streaming eller å se foredragene i opptak. Som abonnent har du tilgang til alle foredragene vi holder i abonnementsperioden, og du kan se foredragene i opptak i vårt videoarkiv i en hel måned etter at foredraget opprinnelig ble holdt. I denne måneden kan du altså se foredraget når du vil og hvor du vil. Vi ber om at abonnenter melder seg på det enkelte foredrag og krysser av for om deltakelsen blir fysisk eller digital.

Vi legger til rette for at foredragene skal kunne godkjennes som etterutdanning i Advokatforeningens etterutdanningsprogram.

Prisen er som følger:

Opp til 15 personlige tilganger: kr 600/mnd/hode
Fra den 16. til den 25. personlige tilgangen: kr 500/mnd/hode
Fra den 26. til den 35. personlige tilgangen: kr 400/mnd/hode
Fra den 36. personlige tilgangen: kr 300/mnd/hode

Abonnementet tegnes for 6 måneder ad gangen og fornyes automatisk dersom det ikke sies opp.

Abonnementet omfatter ikke seminarer som arrangeres andre steder enn i våre lokaler, men alle abonnenter får kr 500 i avslag på kursavgiften på slike seminarer.

Det er ikke adgang til å la flere personer benytte samme abonnement.

Har du ikke abonnement, kan du kjøpe tilgang til enkeltforedrag som vi holder eller som ligger i vårt digitale arkiv. Foredrag som varer inntil 60 minutter koster kr 800. Foredrag som varer over 60 minutter koster kr 1.100. Heldagswebinarer som inneholder flere foredrag koster kr 3.490 for én dag/kr 5.990 for to dager. Bare ta kontakt med oss på advokat@klco.no og si oss hvilket foredrag du ønsker å se, så gir vi deg tilgang til dette i en hel måned.

Dersom dere ønsker å kjøpe en «avdelingstilgang» som gir dere mulighet til å vise et foredrag én gang på storskjerm i lokalene deres (for så mange deltakere dere måtte ønske), er prisen 7 x prisen på enkelttilgang. Er dere flere enn 7 personer, lønner det seg altså å kjøpe en slik avdelingstilgang (men den gir mindre fleksibilitet enn om alle har sin egen tilgang).

Vi trenger navn, e-postadresse og mobiltelefonnummer til den/dem som skal ha abonnement eller personlig tilgang. Dersom dere skal ha en avdelingstilgang, trenger vi navn, e-post og mobilnummer til den lederen som skal ha tilgang, samt opplysning om hvilken dag dere ønsker å vise foredraget.

Ta kontakt med Margrete Kristiansen – mk@klco.no eller 23 35 88 08 – for nærmere opplysninger eller inngåelse av avtale.

Trykk her for oversikt over katalogen