Kursmateriell

Nedlasting fra Kogstad Lunde & Co

Som kursdeltaker hos Kogstad Lunde & Co får du tilgang til foredrag frem til juni 2020 på denne siden. Filene er passordbeskyttet. Bruk passordet du fikk utdelt på kurset. Foredraget er tilgjengelig for nedlasting i en tidsbegrenset periode. Dersom du har deltatt på kurs og ønsker tilgang til dokumentasjonen etter at det er slettet fra denne siden kan du kontakte margrete@klco.no.

Vi gjør også oppmerksom på at kursmateriale fra og med juli 2020 kan lastes ned fra vårt videoarkiv. For oversikt over foredragene som er tilgjengelige i videoarkivet og mer informasjon se her .

Foredrag:
06.02.24 - Det offentliges erstatningsansvar, dag 1
07.02.24 - Det offentliges erstatningsansvar, dag 2
07.02.23 - Det offentliges erstatningsansvar, dag 1
08.02.23 - Det offentliges erstatningsansvar, dag 2

18.06.20 - Webinar - Utvalgte emner fra regressretten
18.06.20 - Webinar - Foreldelse av regresskrav - ulike fagområder
18.06.20 - Webinar - Knock for knock
18.06.20 - Webinar - Regress mot tjenesteytere med kontrollansvar
18.06.20 - Webinar - Regress jf. skl. § 3-7 nr. 3 - arbeidsgiverfinansierte personforsikringer
18.06.20 - Webinar - Forholdet mellom erstatning og forsikring. Ansvarsgrunnlag, årsakssammenheng og utmåling
18.06.20 - Webinar - Generelt om regress. Hjemmel, regress eller direktekrav
20.05.20 - Webinar - Utenlandske skadelidte som flytter hjem etter skade
20.05.20 - Webinar - Skadelidtes tapsbegrensningsplikt
20.05.20 - Webinar - Inntektstap - Enkeltpersonforetak
20.05.20 - Webinar - FAL § 20-3 - Bruk av elektronisk kommunikasjon
20.05.20 - Webinar - Standardisert inntektstapserstatning til barn
20.05.20 - Webinar - Endringer fra ICD-10 til ICD-11 i diagnostikk av traumerelaterte psykiske lidelser
20.05.20 - Webinar - Regress i yrkesskadesaker
20.05.20 - Webinar - Utgifter til juridisk bistand
20.05.20 - Webinar - Løsningsorientert behandling av personskadesaker
20.05.20 - Webinar - Grov uaktsomhet i ulykkesforsikring
20.05.20 - Webinar - Svik ved tegning av personforsikring
20.05.20 - Webinar - Krav om erstatning for psykiske skadefølger - Utfordringene ICD-11 vil gi

05.03.20 Heldagsseminar - FAL - Fagdag personforsikring
11.02.20 og 12.02.20 - Det offentliges erstatningsansvar
22.01.20 -Ansvarsforsikring - et eller flere forsikringstilfeller
05.12.19 -GDPR og personvern
14.11.19 -Svik i forsikringsskadeoppgjør (ting og person)
22.10.19 -Ny FAL og IDD
16.10.19 -Kontraktsunntaket i ansvarsforsikring
23.05.19 - Fagdag i personsadeerstatning og personforsikring, Bergen
09.05.19 - Fagdag i personskadeforsikring, Trondheim
08.05.19 - Fagdag i personskadeforsikring, Oslo
14.03.19 - Fagdag i skadeforsikring
11.02.19 og 12.02.19 - Det offentliges erstatningsansvar
18.10.18 - Fagdag i foriskringsrett
16.10.18 - Heldagsseminar erstatningsutmåling i personskade, Del 1
16.10.18 - Heldagsseminar erstatningsutmåling i personskade, Del 2
12.09.18 - Forsørgertapsseminar
31.05.18 - Personskadeerstatning og personforsikring, Oslo
08.05.18 - Personskadeerstatning og personforsikring, Trondheim
03.05.18 - Personskadeerstatning og personforsikring, Bergen
19.04.18 - GDPR og forsikring
20.03.18 - Fagdag i personforsikring
06.03.18 - Det offentliges erstatningsansvar
07.12.17 - Personvern og forsikring
16.10.17 - Utgifter til boligtilpasning
28.09.17 - Regress - forholdet mellom erstatning og forsikring
30.08.17 - Seminar Engø gård
13.06.17 - Forsørgertapseminar
11.05.17 - Personskadeseminar, Oslo
09.05.17 - Personskadeseminar, Trondheim
02.05.17 - Personskadeseminar, Bergen
26.04.17 - Fagdag i Erstatningrett
15.-16.02.17 - Det offentliges erstatningsansvar komplett
01.02.2017 - Forsikring og førerløse kjøretøy
08.12.2016 - Forsikring og personvern
24.11.2016 - Rett til erstatning etter BAL i Europa?
04.11.2016 - Hodeskader
27.09.2016 - Mangelskrav eller erstatningskrav?
15.09.2016 - Regress jf. BAL §12 - Grov uaktsomhet
15.09.2016 - Regress i yrkesskadesaker
24.-25.05.2016 - Københavnseminaret 2016
17.03.2016 - Fagdag - Forsikringsrett
16.-17.02.16 - Det offentliges erstatningsansvar
28.01.2016 - Ny standardisert inntektstaperstatning til barn
10.12.2015 - Regress i personskadesaker
17.11.2015 - Behandling av utenlandssaker - steg for steg
15.09.2015 - Årsakssammenheng - Innføring
15.09.2015 - Årsakssammenheng - Avansert
20. - 22.08.2015 - Sjefsseminaret 2015
09.06.2015 - Forsikring og personvern
26.05.2015 - Inntektstap næringsdrivende
05.05.2015 - Københavnseminaret 2015
28.04.2015 - Fagdag i forsikringsrett