Vi i Kogstad Lunde & Co har gleden av å kunne tilby vår meny for fagtapas våren 2018. For detaljert informasjon og påmelding trykk på linken til foredraget.

Ansvar - skogsveier/private veier - Onsdag 14.02.2018 - Kl. 09-11 - Målgruppe: Alle som arbeider med tingskade, regress etter tingskade, saksbehandlere, jurister og advokater. - Foreleser: Advokat Eivind Kogstad, KLCO. Pris: kr 1.500,-

Bal / Ysl over landegrensene - Torsdag 15.02.2018 - Kl. 09-12 - Målgruppe: Alle som arbeider med personskadeoppgjør; saksbehandlere, jurister og advokater. Forelesere: Advokatene Erik Fjeldstad og Terje Marthinsen, KLCO. Pris: kr 1.500,-

Det offentliges erstatningsansvar 2018 - Mandag 05. og tirsdag 06.03.18 – Clarion Hotel & Congress Oslo Airport - Målgruppe: Alle som arbeider med ansvars- og regressaker i forsikringsselskapene, kommuneadvokater og kommuneadministrasjon.

Fagdag i personforsikring - Tirsdag 20.03.18 - Kl. 09-15 - Målgruppe: Alle som jobber med forsikringsrettslige spørsmål, liv- og skadeforsikring. Forelesere: Advokatene Claus Brynildsen og Jan Aubert, KLCO. Pris: kr 2.800,-

GDPR og forsikring - Torsdag 19.04.2018 - Kl. 14-16 - Målgruppe: Alle som arbeider med personvern og compliance i forsikringsforetak og forsikringsmeglerforetak, ledere saksbehandlere, jurister og advokater. - Forelesere: Advokatene Erik Fjeldstad og Jan Aubert, KLCO. Pris: kr 1.500,-

Sensitivisering – ny HR-dom - Mandag 23.04.18 - Kl. 09-11 - Målgruppe: Alle som arbeider med personskadesaker; saksbehandlere, jurister og advokater. - Foreleser: Advokat Terje Marthinsen, KLCO. Pris: kr 1.500,-

Som i fjor blir det «Personskadedag» i Bergen, Trondheim og Oslo i mai! Datoer og program finner du her.