Kurs

Det offentliges erstatningsansvar 2022 (Digital deltakelse)

Mandag 25. og tirsdag 26. april 2022 - Digitalt

Målgruppe: Alle som arbeider med ansvars- og regressaker i forsikringsselskapene, kommuneadvokater og kommuneadministrasjon
Kursavgift hele kurset: kr 5.990,-
Kursavgift en dag: kr 3.490,-
Påmeldingsfrist: 10.04.2022

Begynner: 25. Apr. 2022 09:30
Slutter: 26. Apr. 2022 15:45
Påmeldingsfrist: 10. Apr. 2022 00:00
Påmelding

Hjemmearbeidstap

Begynner: 09. Jun. 2022 15:00
Slutter: 09. Jun. 2022 16:00
Påmeldingsfrist: 08. Jun. 2022 07:00
Påmelding

Nyere rettspraksis innen forsikringsavtaleretten

Begynner: 16. Jun. 2022 09:00
Slutter: 16. Jun. 2022 11:00
Påmeldingsfrist: 15. Jun. 2022 07:00
Påmelding

Det offentliges erstatningsansvar 2022 (Fysisk deltakelse)

Mandag 25. og tirsdag 26. april 2022 - Thon Hotel Arena i Lillestrøm

Målgruppe: Alle som arbeider med ansvars- og regressaker i forsikringsselskapene, kommuneadvokater og kommuneadministrasjon
Kursavgift hele kurset: kr 5.990,- + valgfritt tillegg
Kursavgift en dag: kr 3.490,- + valgfritt tillegg
Påmeldingsfrist: 20.03.2022. Hotellet har imidlertid begrenset kapasitet, og påmelding skjer etter «først til mølla-prinsippet». Det anbefales derfor å være tidlig ute med påmeldingen.

Begynner: 25. Apr. 2022 09:30
Slutter: 26. Apr. 2022 15:45
Påmeldingsfrist: 20. Jan. 2022 23:00
Påmelding

Nyere avgjørelser fra Finansklagenemnda (Forsikringsavtalerett)

Webinar

Begynner: 10. Feb. 2022 15:00
Slutter: 10. Feb. 2022 16:00
Påmeldingsfrist: 09. Feb. 2022 08:00
Påmelding

Ansvar ved gravearbeid (Erstatningsrett og forsikringsavtalerett)

Begynner: 02. Mar. 2022 09:00
Slutter: 02. Mar. 2022 09:45
Påmeldingsfrist: 01. Mar. 2022 08:00
Påmelding

Ny lov om forsikringsformidling

Webinar

Begynner: 27. Jan. 2022 09:00
Slutter: 27. Jan. 2022 10:00
Påmeldingsfrist: 26. Jan. 2022 08:00
Påmelding

Det offentliges erstatningsansvar 2022 (Fysisk deltakelse) – ikke bruk

Onsdag 9. og torsdag 10. februar 2022 - Thon Hotel Arena i Lillestrøm

Målgruppe: Alle som arbeider med ansvars- og regressaker i forsikringsselskapene, kommuneadvokater og kommuneadministrasjon
Kursavgift hele kurset: kr 5.990,- + valgfritt tillegg
Kursavgift en dag: kr 3.490,- + valgfritt tillegg
Påmeldingsfrist: 06.01.2022. Hotellet har imidlertid begrenset kapasitet, og påmelding skjer etter «først til mølla-prinsippet». Det anbefales derfor å være tidlig ute med påmeldingen.

Begynner: 09. Feb. 2022 09:30
Slutter: 10. Feb. 2022 15:45
Påmeldingsfrist: 20. Dec. 2021 23:00
Påmelding

Fagdag i forsikringsrett 2022

Begynner: 10. Mar. 2022 09:00
Slutter: 10. Mar. 2022 15:00
Påmeldingsfrist: 08. Mar. 2022 00:00
Påmelding

Pasientskader - Unntaksbestemmelsen i passkl. § 2 (3)

Begynner: 24. Mar. 2022 15:00
Slutter: 24. Mar. 2022 16:00
Påmeldingsfrist: 23. Mar. 2022 07:00
Påmelding

Strømskader og årsakssammenheng

Begynner: 07. Apr. 2022 15:00
Slutter: 07. Apr. 2022 16:00
Påmeldingsfrist: 06. Apr. 2022 07:00
Påmelding

Rettslig behandling av grenseoverskridende personskadesaker

Begynner: 03. May. 2022 14:00
Slutter: 03. May. 2022 16:00
Påmeldingsfrist: 02. May. 2022 07:00
Påmelding

Meldefristen i FAL §§ 8-5 og 18-5

Begynner: 24. May. 2022 15:00
Slutter: 24. May. 2022 16:00
Påmeldingsfrist: 23. May. 2022 07:00
Påmelding