Kurs

Det offentliges erstatningsansvar 2024

Begynner: 06. Feb. 2024 08:00
Slutter: 07. Feb. 2024 16:45
Påmeldingsfrist: 17. Dec. 2023 00:00
Påmelding

Opptak av Seminaret om det offentliges erstatningsansvar, Firmatilgang kr 29.000,-

Begynner: 12. Feb. 2024 08:00
Slutter: 12. Mar. 2024 08:00
Påmeldingsfrist: 01. Feb. 2024 00:00
Påmelding

Utkontraktering

Begynner: 12. Oct. 2023 15:00
Slutter: 12. Oct. 2023 16:00
Påmeldingsfrist: 11. Oct. 2023 06:00
Påmelding

Utlevering av opplysninger til NAV, politiet og mellom forsikringsforetak

Begynner: 21. Nov. 2023 15:00
Slutter: 21. Nov. 2023 16:00
Påmeldingsfrist: 20. Nov. 2023 06:00
Påmelding

Innføring i personvernreglene (Gratis frokostseminar)

Begynner: 14. Dec. 2023 09:00
Slutter: 14. Dec. 2023 10:00
Påmeldingsfrist: 13. Dec. 2023 06:00
Påmelding

Informasjonssvikt etter passkl. § 2 første ledd bokstav a

Begynner: 19. Oct. 2023 15:00
Slutter: 19. Oct. 2023 16:00
Påmeldingsfrist: 18. Oct. 2023 06:00
Påmelding

Erstatning for brudd på reglene om offentlige anskaffelser

Begynner: 26. Oct. 2023 15:00
Slutter: 26. Oct. 2023 16:00
Påmeldingsfrist: 25. Oct. 2023 06:00
Påmelding

Cyberforsikring

Begynner: 07. Nov. 2023 14:00
Slutter: 07. Nov. 2023 16:00
Påmeldingsfrist: 06. Nov. 2023 06:00
Påmelding

Pårørendes erstatningsvern for psykisk skade

Begynner: 23. Nov. 2023 15:00
Slutter: 23. Nov. 2023 16:00
Påmeldingsfrist: 22. Nov. 2023 08:00
Påmelding

Personskadeerstatningsrett for viderekommende

Begynner: 18. Oct. 2023 09:00
Slutter: 18. Oct. 2023 12:00
Påmeldingsfrist: 17. Oct. 2023 05:00
Påmelding