Vi i Kogstad Lunde & Co har gleden av å kunne tilby vår faglige tapasmeny for våren 2023.

Velg om du vil delta i våre kurslokaler, følge live-streamingen eller se foredraget i opptak. For detaljert informasjon og påmelding trykk på linken til foredraget.

Behandling av personopplysninger ved personskadeoppgjør
Torsdag 12. januar 2023 - kl 15.00-16.00 Foreleser: Advokat Erik Fjeldstad, KLCO.

Elektronisk kommunikasjon jf. FAL § 1-6
Torsdag 26. januar 2023 - kl 09.00 - 10.00. Foreleser: Advokat Claus Krag Brynildsen, KLCO.

Det offentliges erstatningsansvar 2023
Tirsdag 7. februar og onsdag 8. februar 2023 - Scandic hotell Lillestrøm

Fagdag i forsørgertaperstatning
Torsdag 16. februar 2023 - kl 09.00 - 15.00.

Personskadeerstatning - Årsakssammenheng og de 4 vilkår
Torsdag 16. mars 2023 - kl 09.00 - 11.00. Foreleser: Advokat Terje Marthinsen, KLCO.

Fagdag i forsikringsrett - personforsikring
Torsdag 30. mars 2023 - kl 09.00 - 15.15.

Årsakssammenheng i forsikringsavtaleretten
Torsdag 13. april 2023 - kl 15.00 - 16.00. Foreleser: : Advokat Erik Fjeldstad, KLCO.

Oppdatert medisinsk viten om CRPS
Tirsdag 23. mai 2023 - kl 09.00 - 10.00. Foreleser: Nevrokirurg Iver A. Langmoen.

Det rettslige kravet til "skade"
Tirsdag 23. mai 2023 - kl 10.10 - 12.00. Foreleser: Advokat Terje Marthinsen, KLCO.

Personskadeerstatning - Kapitaliseringsrente og skatteulempe)
Tirsdag 30. mai 2023 - kl 15.00 - 16.00. Foreleser: Advokat Kristine Bjerke, KLCO.

Regress i entrepriseforhold
Torsdag 15. juni 2022 - kl 15.00 - 16.00. Foreleser: Advokat Jan Aubert, KLCO.

Du kan nå tegne abonnement som gir deg tilgang 24/7 til alle våre foredrag og vårt store digitale foredragsarkiv.