Vi i Kogstad Lunde & Co har gleden av å kunne tilby vår meny for fagtapas våren 2020. For detaljert informasjon og påmelding trykk på linken til foredraget.

Gratis frokostseminar - Ansvarsforsikring - et eller flere forsikringstilfeller Onsdag 22.01.2020 - Kl. 08.30 -09.30. Foreleser: Advokatene Claus Krag Brynildsen og Tor Morten Austerheim , KLCO.

Det offentliges erstatningsansvar 2020 Tirsdag 11.02.2020 - onsdag 12.02.2020 - Se eget program for forelesere og faglig innhold. Kurset avholdes på Clarion Hotel & Congress Oslo Airport.

Heldagsseminar - FAL - Fagdag personforsikring Torsdag 05.03.2020 kl. 09 - 15. Foreleser: Advokatene Claus Krag Brynildsen, Jan Aubert og Erik Fjeldstad, KLCO

Inntektstap - Næringsdrivende - Torsdag 12.03.2020 kl. 14 - 16-
Foreleser: Advokat Erik Fjeldstad, KLCO.

Gratis ettermiddagsseminar - Svik i skadeoppgjør - utjenlig forsøk - Torsdag 23.04.2020 kl. 16 - 17. Foreleser: Advokat Claus Krag Brynildsen, KLCO.

Fagdag i personskadeerstatning - Trondheim arrangeres i mai 2020. Dato og faglig innhold vil bli publisert i løpet av kort tid

Fagdag i personskadeerstatning - Bergen arrangeres i mai 2020. Dato og faglig innhold vil bli publisert i løpet av kort tid

Fagdag i personskadeerstatning - Oslo arrangeres i mai 2020. Dato og faglig innhold vil bli publisert i løpet av kort tid