Vi i Kogstad Lunde & Co har gleden av å kunne tilby vår faglige tapasmeny for våren 2022. Velg om du vil følge live-streamingen eller se foredraget i opptak. For detaljert informasjon og påmelding trykk på linken til foredraget.

Grenseoverskridende forsikrings- og erstatningssaker – verneting og lovvalg
Torsdag 22.08.2024 - kl 09.00-11.00. Foreleser: Advokat Terje Marthinsen og Fanny Lunde, KLCO

Forsikringsforetakets adgang til å nekte fornyelse av forsikring, jf. fal. § 3-5 andre ledd
Torsdag 29.08.2024 - kl 15.00 - 16.00. Foreleser: Advokat Claus Brynildsen, KLCO.

Skader på reiseveien – når er man yrkesskadedekket?
Torsdag 12.09.2024 - kl 14.00 - 16.00. Foreleser: Advokat Morten Kjelland

Forholdet mellom forsikring- og erstatningsrett i lys av HR-2016-558-U
Torsdag 19.09.2024 - kl 15.00 - 16.00. Foreleser: Advokat Karoline Stenberg, KLCO

Erstatning ved relokalisering jf. naturskadeforsikringsloven § 1 tredje ledd
Torsdag 03.10.2024 - kl 15.00 - 16.00. Foreleser: Advokat Erik Fjeldstad, KLCO

Arbeidsulykke jf. yrkesskadeforsikringsloven § 11
Tirsdag 22.10.2024 - kl 15.00 - 16.00 Foreleser: Advokat Jan Aubert, KLCO

Ny Høyesterettsdom om rekkevidden av unntaket i bilansvarslova § 2 bokstav b
Torsdag 31.10.2024 - kl 15.00 - 16.00. Foreleser: Advokat Jan Aubert, KLCO

Inntektstaperstatning til barn jf. skl. § 3-2 a
Torsdag 07.11.2024 - kl 15.00 - 16.00. Foreleser: Advokat Per Kristian Lundkvist KLCO

GDPR og personvern - Interesseavveining som behandlingsgrunnlag ved svikutredning
Torsdag 05.12.2024 - kl 15.00 - 16.00. Foreleser: Advokat Erik Fjeldstad, KLCO

Postcommotio og kravet til årsakssammenheng
Fredag 10.12.2024 - kl 09.00 - 11.00. Foreleser: Advokat Terje Marthinsen, KLCO..

Du kan nå tegne abonnement som gir deg tilgang 24/7 til alle våre foredrag og vårt store digitale foredragsarkiv.