Kogstad Lunde & Co arrangerer to seminarer i april:

GDPR og forsikring 19. april kl. 14-16
I april 2016 vedtok EU en ny forordning om behandling av personopplysninger (GDPR). Forordningen erstatter og opphever EUs gjeldende personverndirektiv 95/46. Den vil gjelde direkte i alle EUs medlemsstater fra 25. mai 2018 og det er planlagt at den vil tre i kraft i Norge på samme tidspunkt.

Foredraget omhandler blant annet den registrertes rettigheter etter forordningen, risikovurdering og fremgangsmåte for arbeid med tekniske og organisatoriske tiltak for å sikre og påvise at behandlingen utføres i samsvar med forordningen.
Klikk her for påmelding.

Sensitivisering – ny HR-dom 23. april kl. 09-11
13.-15. mars 2018 behandlet Høyesterett den såkalte sensitiseringssaken. Spørsmålet var om sensitisering representerer en erstatningsrettslig relevant forklaringsmodell. Etter Rt-1998-1565 (Lie) og Rt-2010-1547 (Ask) har den rettslige regelen vært at det bare er symptomer / plager som har oppstått og vedvart i tråd med en skadebiologisk forklaringsmodell som har et erstatningsrettslig vern.

Høyesteretts dom forventes å foreligge medio april, og dommen vil kunne få betydning for nesten all personskadebehandling – enten ved at den slår fast at tidligere praksis gjelder, ved at den innskjerper tidligere praksis eller ved at den utvider erstatningsvernet til også å gjelde nye forklaringsmodeller. I dette foredraget gir advokat Terje Marthinsen en oversikt over de medisinske og rettslige problemstillingene, Høyesterettsdommen gjennomgås og dommens betydning for tilgrensende problemstillinger analyseres.

Foredraget passer for alle som arbeider med personskadeerstatning.
Klikk her for påmelding.


Vi minner også om våre øvrige forelesninger og seminarer våren 2018:

Personskadeerstatning og personforsikring - Fagdag i BERGEN torsdag 03.05.18 - Kl. 08.30-16.30 – Sted: Frende Forsikring, Jonsvollsgaten 2 - Målgruppe: Alle som jobber med personskadeerstatning eller personforsikring, ansatte i NAV og kommuneadvokater. Seminaret avsluttes med middag og sosialisering på grillrestauranten Brasilia.

Personskadeerstatning - Fagdag i TRONDHEIM tirsdag 08.05.18 - Kl. 08.30-16.30 – Sted: DnB, Beddingen 16 - Målgruppe: Alle som jobber med personskadeerstatning, ansatte i NAV og kommuneadvokater. Seminaret avsluttes med felles middag og sosialisering.

Personskadeerstatning og personforsikring - Fagdag i OSLO torsdag 31.05.18 - Kl. 08.30-16.30 – Sted: If, Drammensveien 264 - Målgruppe: Alle som jobber med personskadeerstatning eller personforsikring, ansatte i NAV og kommuneadvokater. Seminaret avsluttes med middag og sosialisering på restauranten Mats & Martin.

Vi håper vi ser deg på kurs!

Hilsen oss i Kogstad Lunde & Co

20.03.2018


Kogstad Lunde & Co er totalleverandør av juridiske tjenester til forsikringsnæringen med spesialisering innen blant annet forsikrings- og erstatningsrett, forsikringsvirksomhet og personvern. Vår målsetning er å være forsikringsnæringens foretrukne samarbeidspartner innen juridiske tjenester. Kogstad Lunde & Co tilbyr: Rådgivning - Saksbehandling - Prosedyre - Foredrag/kurs. Kogstad Lunde & Co DA har siden 01.01.2016 samarbeidet tett med det internasjonale advokatfirmaet Kennedys, som har hovedkontor i London. I kraft av dette samarbeidet vil vi kunne følge våre norske og utenlandske klienter og saker der det måtte være behov for rundt i verden.