Vi i Kogstad Lunde & Co har gleden av å kunne tilby vår meny for fagtapas høsten 2018. For detaljert informasjon og påmelding trykk på linken til foredraget.


Forsørgertapsseminar - Onsdag 12.09.2018 - Kl. 10-16 - Målgruppe: Alle som arbeider med personskadesaker; saksbehandlere, jurister og advokater. Foreleser: Advokat Terje Marthinsen, KLCO. Pris: kr 2.800,-

Overvannsproblematikk– hvem kan holdes ansvarlig? - Tirsdag 18.09.2018 - Kl. 09-11 - Målgruppe: Jurister, advokater og saksbehandler som arbeider med tingskaderegress. Foreleser: Advokat Karoline D. Stenberg, KLCO. Pris: kr 1.500,-

Standardisert barneerstatning - Torsdag 20.09.2018 - Kl. 14-16- Målgruppe: Alle som arbeider med personskadeoppgjør; saksbehandlere, jurister og advokater. Foreleser: Advokat Erik Fjeldstad, KLCO. Pris: kr 1.500,-

Heldagsseminar erstatningsutmåling i personskade - Tirsdag 16.10.2018 - Kl. 09-16 - Målgruppe: Alle som arbeider med personskadeoppgjør, saksbehandlere, jurister og advokater. Forelesere: Advokatene Terje Marthinsen og Erik Fjeldstad, KLCO. Pris: kr 2.800,-

Fagdag i forsikringsrett - Torsdag 18.10.2018 - Kl. 10-16 - Målgruppe: Alle som arbeider med skadeforsikring. Forelesere: Advokatene Jan Aubert og Claus Brynildsen, KLCO. Pris: kr 2.950,-

Rettslig erstatningsansvar for personskade ved fritidsaktiviteter - Torsdag 15.11.2018 - Kl. 09-11 - Målgruppe: Alle som arbeider med ansvarsforsikring, saksbehandlere, jurister og advokater. Forelesere: Advokatene Jan Aubert og Eivind Kogstad, KLCO. Pris: kr 1.500,-

GDPR – Personvern og informasjonssikkerhet - Torsdag 29.11.2018 - Kl. 14-16 - Målgruppe: Alle som arbeider med personvern og compliance i forsikringsforetak og forsikringsmeglerforetak, ledere saksbehandlere, jurister og advokater. - Forelesere: Advokatene Erik Fjeldstad og Jan Aubert, KLCO. Pris: kr 1.500,-Vi håper vi ser deg på kurs!

Hilsen oss i Kogstad Lunde & Co

29.06.2018


Kogstad Lunde & Co er totalleverandør av juridiske tjenester til forsikringsnæringen med spesialisering innen blant annet forsikrings- og erstatningsrett, forsikringsvirksomhet og personvern. Vår målsetning er å være forsikringsnæringens foretrukne samarbeidspartner innen juridiske tjenester. Kogstad Lunde & Co tilbyr: Rådgivning - Saksbehandling - Prosedyre - Foredrag/kurs. Kogstad Lunde & Co DA har siden 01.01.2016 samarbeidet tett med det internasjonale advokatfirmaet Kennedys, som har hovedkontor i London. I kraft av dette samarbeidet vil vi kunne følge våre norske og utenlandske klienter og saker der det måtte være behov for rundt i verden.