Vi i Kogstad Lunde & Co har gleden av å kunne tilby vår faglige tapasmeny for våren 2024.

Velg om du vil delta i våre kurslokaler, følge live-streamingen eller se foredraget i opptak. For detaljert informasjon og påmelding trykk på linken til foredraget.

Presumpsjonsregelen i Yfl. § 11 annet ledd
Tirsdag 30. januar 2024 kl 15 – 16

Løsningsorientert saksbehandling av personskadesaker
Torsdag 01. februar 2024 kl 09 – 12

Det offentliges erstatningsansvar 2024
Tirsdag 6. februar og onsdag 7. februar 2024 - Scandic hotell Lillestrøm

Unntak for ansvar i bilansvarsloven § 2 første ledd bokstav b
Onsdag 14. februar 2024 kl 15 – 16

Fagdag i forsikringsrett - Skadeforsikring
Tirsdag 5. mars 2024 kl 09 – 15

Uoppklarte årsaksforhold jf. pasientskadeloven § 3 første ledd
Torsdag 14. mars 2024 kl 15 – 16

Ulovlig interesse og hvitvasking
Torsdag 18. april 2024 kl 15 – 16

Anvendelse av de fire vilkår i vurdering av årsakssammenheng
Tirsdag 23. april 2024 kl 14 – 16

Avvisning av leverandør eller tilbud etter anskaffelsesforskriften)
Tirsdag 14. mai 2024 kl 15 – 16

Virksomhetsrettet risikovurdering etter hvitvaskingsloven § 7)
Torsdag 23. mai 2024 kl 15 – 16

Regress etter personskadeoppgjør)
Torsdag 06. juni 2024 kl 15 – 16

Grenseoverskridende forsikrings- og erstatningssaker – verneting og lovvalg)
Torsdag 13. juni 2024 kl 09 - 11