Vi i Kogstad Lunde & Co har gleden av å kunne tilby vår faglige tapasmeny for høsten 2022.

For detaljert informasjon og påmelding trykk på linken til foredraget.

Nyere rettspraksis innen forsikringsavtaleretten
Tirsdag 23.08.2022 - kl 09.00-11.00. Foreleser: Advokat Karoline Stenberg, KLCO.

Utmåling av erstatning når skadelidte flytter til utlandet
Torsdag 22.09.2022 - kl 14.00 - 16.00. Foreleser: Advokat Terje Marthinsen, KLCO.

Forholdet mellom forsikring- og erstatningsrett i lys av HR-2016-558-U
Tirsdag 27.09.2022 - kl 15.00 - 16.00. Foreleser: Advokat Karoline Stenberg, KLCO.

Prekontraktuelle plikter etter FAL del II
Torsdag 29.09.2022 - kl 15.00 - 16.00. Foreleser: Advokat Claus Krag Brynildsen, KLCO.

Produktansvar - Ansvarsgrunnlag "sikkerhetsmangel"
Tirsdag 04.10.2022 - kl 15.00 - 16.00. Foreleser: Advokat Jan Aubert, KLCO

Menerstatning
Torsdag 06.10.2022 - kl 15.00 - 16.00. Foreleser: Advokat Annika Wedde, KLCO.

Innføringskurs i personskadeerstatningsrett
Tirsdag 18.10.2022 - kl 14.00 - 16.00. Foreleser: Advokat Terje Marthinsen, KLCO.

Forsikringsformidling og grensekryssende virksomhet
Torsdag 03.11.2022 - kl 15.00 - 16.00. Foreleser: Advokat Claus Krag Brynildsen, KLCO.

Etikk
Torsdag 10.11.2022 - kl 14-16. Foreleser: Advokat Trond Werner Lunde, KLCO.

Behandling av personopplysninger ved personskadeoppgjør
Torsdag 24.11.2022 - kl 15.00 - 16.00. Foreleser: Advokat Erik Fjeldstad, KLCO.

Medforsikredes vern mot regress i entrepriseforhold
Torsdag 01.12.2022 - kl 15.00 - 16.00. Foreleser: Advokat Kristine Bjerke, KLCO.

Pasientskader - Unntaksbestemmelsen i passkl. § 2 (3)
Torsdag 8.12.2022 - kl 15.00 - 16.00. Foreleser: Advokat Erik Fjeldstad, KLCO

Du kan nå tegne abonnement som gir deg tilgang 24/7 til alle våre foredrag og vårt store digitale foredragsarkiv.