Vi i Kogstad Lunde & Co har gleden av å kunne tilby vår faglige tapasmeny for høsten 2020. Velg om du vil delta i våre kurslokaler, følge live-streamingen eller se foredraget i opptak. For detaljert informasjon og påmelding trykk på linken til foredraget.

Periodisering av forsikringstilfellet
Torsdag 27.08.2020 - Kl. 10.00 -11.00. Foreleser: Advokatene Claus Krag Brynildsen og Tor Morten Austerheim, KLCO.

Utjenlig forsøk i sviksaker - ulovlig interesse og hvitvasking - Gratis ettermiddagsseminar
Torsdag 10.09.2020 kl. 15.00-16.30. Foreleser: Advokatene Claus Krag Brynildsen og Karoline Stenberg , KLCO.

Foreldelse i personskadekrav - FL § 9
Torsdag 24.09.2020 kl. 14.00 - 16.00. Foreleser: Advokatfullmektig Kristine Bjerke, KLCO

Postcommotio og kravet til årsakssammenheng
Torsdag 08.10.2020 kl. 14.00 - 16.00 Foreleser: Advokat Terje Marthinsen, KLCO

Spedisjonsansvar - NSAB 2015 - Fraktførers ansvar for skade
Torsdag 22.10.2020 kl. 14.00 - 16.00. Foreleser: Advokatene Jan Aubert og Lene Hesselberg, KLCO.

Gjenoppbygging etter flomskade, Hvem har ansvaret når det inntreffer en ny skade - kommune/forsikring
Tirsdag 10.11.2020 kl. 09.00 - 10.00. Foreleser: Advokat Merete Anita Utgård, Gjensidige.

Menerstatning
Torsdag 19.11.2020 kl. 14.00 - 16.00. Foreleser: Advokat Erik Fjeldstad, KLCO.

Personvern og GDPR i forsikring (skadeoppgjør)
Torsdag 03.12.2020 kl. 14.00 - 16.00. Foreleser: Advokat Erik Fjeldstad, KLCO.

Forelesningsserie: Mislighold av handleplikt eller annen ansvarsbetingende unnlatelse
Torsdag 10.12.2020 kl 14.00 - 16.00, Onsdag 13.01.2021 kl 09.00 - 11.00 og tirsdag 02.02.2021 kl. 14.00-16.00. Foreleser: Advokat Terje Marthinsen og advokatfullmektig Kristine Bjerke, KLCO.

Gjenopptak av personskadesak
Torsdag 17.12.2020 kl. 09.00 - 10.00. Foreleser: Advokat Jan Aubert, KLCO.

Du kan nå tegne abonnement som gir deg tilgang 24/7 til alle våre foredrag og vårt store digitale foredragsarkiv.