Vi i Kogstad Lunde & Co har gleden av å kunne tilby vår faglige tapasmeny for våren 2021. Velg om du vil følge live-streamingen eller se foredraget i opptak. For detaljert informasjon og påmelding trykk på linken til foredraget.

Forelesningsserie: Mislighold av handleplikt eller annen ansvarsbetingende unnlatelse
Onsdag 13.01.2021 kl 09.00 - 11.00 og tirsdag 02.02.2021 kl. 14.00-16.00. Foreleser: Advokat Terje Marthinsen og advokatfullmektig Kristine Bjerke, KLCO.

Personopplysningslovens unntak fra informasjonsplikt og innsynsrett i intern saksforberedelse
Torsdag 28.01.2021 - kl 14.00 - 15.00. Foreleser: Advokat Erik Fjeldstad, KLCO.

Det offentliges erstatningsansvar 2021
Tirsdag 9. og onsdag 10.02.2021.

Kravet til plutselig og uforutsett i tingskadeforsikring
Fredag 12.02.2021 - kl 10.00 - 11.30. Foreleser: Advokat Claus Krag Brynildsen , KLCO.

Fagdag i forsørgertap
Tirsdag 09.03.2021 - kl 09.00 - 15.00.

Ansvarsgrunnlag ved sprengningsskader
Tirsdag 16.03.2021 - kl 14.00 - 15.00. Foreleser: Advokat Jan Aubert, KLCO

Fagdag i forsikringsrett
Onsdag 24.03.2021 - kl 09.00 - 15.00.

Erstatningsutmåling av inntektstap
Torsdag 22.04.2021 - kl 09.00 - 11.00. Foreleser: Advokatene Tone Lenvik og Stig Norby, KLCO

Årsakssammenheng i nakkeslengsaker
Tirsdag 27.04.2021 - kl 09.00 - 11.00. Foreleser: Advokat Terje Marthinsen, KLCO.

Årsakssammenheng til tapsleddet
Tirsdag 25.05.2021 - kl 09.00 - 11.00. Foreleser: Advokat Terje Marthinsen, KLCO.

Ansvarsforsikring og MVA
Torsdag 27.05.2021 - kl 14.00 - 15.00. Foreleser: Advokat Jan Aubert, KLCO.

Foreldelse etter FAL
Tirsdag 15.06.2021 - kl 09.00 - 10.30. Foreleser: Advokat Karoline Stenberg, KLCO.

Du kan nå tegne abonnement som gir deg tilgang 24/7 til alle våre foredrag og vårt store digitale foredragsarkiv.