Vi i Kogstad Lunde & Co har gleden av å kunne tilby vår faglige tapasmeny for våren 2022. Velg om du vil følge live-streamingen eller se foredraget i opptak. For detaljert informasjon og påmelding trykk på linken til foredraget.

HR-2021-2404-A FAL §§ 8-5 (2) og 8-6 (3)
Torsdag 06.01.2022 - kl 09-09.45. Foreleser: Advokat Karoline Stenberg, KLCO.

Endringer i forsikringsavtaleloven
Torsdag 13.01.2022 - kl 09.00 - 10.00. Foreleser: Advokat Claus Krag Brynildsen, KLCO.

Ny lov om forsikringsformidling
Torsdag 27.01.2022 - kl 09.00 - 10.00. Foreleser: Advokat Karoline Stenberg, KLCO.

Nyere avgjørelser fra Finansklagenemnda
Torsdag 10.02.2022 - kl 15.00 - 16.00. Foreleser: Advokat Annika Wedde, KLCO.

Ansvar ved gravearbeid
Onsdag 02.03.2022 - kl 09.00 - 09.45. Foreleser: Advokat Jan Aubert, KLCO

Fagdag i forsikringsrett
Torsdag 17.03.2022 - kl 09.00 - 15.00

Pasientskader - Unntaksbestemmelsen i passkl. § 2 (3)
Torsdag 24.03.2022 - kl 15.00 - 16.00. Foreleser: Advokat Erik Fjeldstad, KLCO

Strømskader og årsakssammenheng
Torsdag 07.04.2022 - kl 15.00 - 16.00. Foreleser: Advokat Erik Fjeldstad, KLCO

Det offentliges erstatningsansvar 2022
Mandag 25. og tirsdag 26.04.2022.

Rettslig behandling av grenseoverskridende personskadesaker. Grunn til panikk?
Tirsdag 03.05.2022 - kl 14.00 - 16.00. Foreleser: Advokat Terje Marthinsen, KLCO.

Meldefristen i FAL §§ 8-5 og 18-5
Tirsdag 24.05.2022 - kl 15.00 - 16.00. Foreleser: Advokat Tor Morten Austerheim, KLCO.

Hjemmearbeidstap
Torsdag 9.06.2022 - kl 15.00 - 16.00. Foreleser: Advokat Tone Lenvik, KLCO.

Nyere rettspraksis innen forsikringsavtaleretten
Torsdag 16.06.2022 - kl 09.00 - 11.00. Foreleser: Advokat Karoline Stenberg, KLCO.

Du kan nå tegne abonnement som gir deg tilgang 24/7 til alle våre foredrag og vårt store digitale foredragsarkiv.